Phương thức thanh toán:

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau: Thanh toán tiền mặt (COD) & chuyển khoản ngân hàng.

COD là từ viết tắt của Cash on Delivery, nghĩa là phương thức thanh toán khi khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp cho người giao hàng khi nhận hàng. Chúng tôi chấp nhân phương thức thanh toán khi nhận hàng trên toàn quốc.

Quý khách có thể chuyển khoảng qua ngân hàng bằng cách 

Ngân hàng

Chủ TK:…

STK:…

Update sau

Thời gian thanh toán:

Khách hàng cần thanh toán đầy đủ số tiền đặt hàng trước khi nhận hàng.

Trong trường hợp thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, khách hàng cần thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi đặt hàng để đảm bảo đơn hàng của mình được giữ.