Chính sách bảo mật

Chúng tôi tại TetraToys coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp trên trang web https://dochoimohinh.com.vn của chúng tôi.


Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ quý khách khi quý khách đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng nhập vào tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và thông tin thanh toán.


Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với quý khách về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và các thông báo quan trọng khác liên quan đến tài khoản của quý khách.


Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ an toàn và chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin đó.


Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ để xử lý giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ cho quý khách. Trong trường hợp đó, các đối tác phải thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin tương đương.


Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu phát hiện thông tin cá nhân của trẻ em đã bị thu thập mà không có sự đồng ý của phụ huynh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi xóa thông tin đó.


Liên hệ chúng tôi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 0383937939
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng trang web sau khi chúng tôi đăng chính sách bảo mật mới có nghĩa là quý khách đồng ý với chính sách mới.